Wat we doen

PR en Communicatie advies

Advies en begeleiding op het gebied van PR en interne- en externe communicatie is één van onze specialiteiten. Hierbij wordt bijvoorbeeld ook PR ingezet ter ondersteuning van sales & marketing. Voor het opzetten van nieuwe en/of verbeterde structuren op dit gebied beschikken we over ervaren deskundigen die oplossingen op maat zoeken en ook vinden. Samen stellen we de doelstellingen vast, waarna doelgerichte actie wordt ondernomen. We begeleiden vervolgens de uitvoering tot en met evaluatie en nazorg.

Support bij (re)organisatie - veranderingsprocessen

(Re)Organisaties worden door ons ingezet, begeleid uitgevoerd en indien noodzakelijk communicatief ondersteund. Betrokkenheid en samenwerking van  alle “stakeholders” is daarbij van uitermate groot belang. Het veranderingsprocesproces begint vaak met effectieve communicatie naar de medewerkers. MPI leeft zich op professionele wijze in, leert de cultuur en de gevoeligheden kennen en maakt op creatieve wijze gebruik van de beschikbare instrumenten.

Marketing ondersteuning

Naast PR en communicatie is marketing een niet te onderschatten wapen bij de vorming, instandhouding en verbetering van het imago van een onderneming, overheidsdienst of instelling. MPI’s oprichtster Mai Elmar beschikt over een schat aan ervaring op marketinggebied. Samen wordt de strategie uitgezet en er wordt gezorgd voor een trefzekere realisatie. Uit Mai’s CV elders op deze website mag blijken hoezeer haar persoonlijke expertise en ervaring tot succes voor onze opdrachtgevers leidt.

Hospitality

Gastvrijheid - “hospitality”  is veel verder strekkend dan menigéén zich realiseert. Tot aan een betrouwbare overheid, vestigingsvoorwaarden en het (socio) economisch belang toe. De kunst is om dit te vertalen in een lange termijn visie waarbij ook marketing, PA en PR wordt geïncorporeerd.

Enthousiaste en tevreden mensen zijn ook potentiële ambassadeurs (mond tot mond reclame). Koester dat wat er is, verkeer vanuit kracht, verbindt, versnel & verbeter.  Zie wanneer er een discrepantie is tussen werkelijkheid en “zogenaamde” perceptie (tussen imago en merk).

Hoe presenteert men  zich, wat is het  (unieke) verhaal, dit gekoppeld aan ijkmerken en gastvrijheid principes vertaald in een consistent beleid voor een ieder  betrokken  (ondernemer, medewerkers, eventuele diensten en/of overheid) vormt de basis die verder helpt.

Op basis van dit gemeenschappelijk (niet vrijblijvend) verhaal kan men eigenlijk pas besluiten wat men dient te doen m.b.t. marketing, profilering & “sales”.