Onze mensen

Onze Mensen

MPI heeft het genoegen met een groep van ervaren medewerkers en (vaste) experts te mogen samenwerken. De samenstelling varieert naar gelang de aard van het project, het bedrijf en de opdracht en de daarbij behorende gewenste en noodzakelijke expertise en/of ervaring. Bij bijvoorbeeld augemented reality of terug naar de essentie “voor, door en met mensen” in een organisatie kunnen zaken in elkaars verlengde liggen maar toch zijn er verschillende niveaus van invulling nodig. Bij een reorganisatie kan het gaan over interne “bezieling” c.q. communicatie om tot (betere) resultaten te komen maar ook over “hoe overleven we” of hoe maken we een transitie naar verkoopbaar en verkoop. Of hoe zetten we een concept gedachte om tot een bedrijf. Hier zijn verschillende expertises voor nodig en MPI heeft het geluk binnen een breed en vertrouwd netwerk te mogen functioneren. MPI zorgt iedere keer weer dat verschillende expertises bijeengebracht worden zodat verrassende en duurzame resultaten worden geboekt.

De expertises bij MPI zijn: economie, marketing, public relations, journalistiek, design, ICT,  augmented reality, gastvrijheid, accountancy, bedrijfsvoering, concept ontwikkeling, concept implementatie en event planning. MPI heeft regionale en (inter)nationale ervaring.

 

Mai Elmar

Eigenaar en directeur van MPI. Mai Elmar is van Noorse origine, maar heeft stevige wortels in Nederland. Ze beschikt over een schat aan ervaring op het gebied van marketing, communicatie en (re)organisatie en veranderingsprocessen. In 2005 werd ze uitgeroepen tot ‘Havenman van het Jaar’ en uit handen van de burgemeester ontving ze de Wolfert van Borselen-penning voor haar inspanningen voor de stad Rotterdam. In 2016 werd zij verheven tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Sinds 2000 heeft Mai als directeur Cruise Port Rotterdam opgezet. Een one-stop office voor alle zaken voor Cruise van maritieme, logistieke tot toeristische service. Het aantal cruiseschepen dat de stad sindsdien heeft bezocht is van 0 tot 80 gestegen.

Tussen 2006 en 2010 was Mai even weg bij MPI en heeft zij zich ingezet voor stad en haven om als Chef Marketing Officer de basis te kunnen leggen voor “samenwerken = samen merken” het merk beleid voor Rotterdam, stad en haven.

In de jaren 2011 tot en met 2013 was Mai directeur van het ss Rotterdam. Onder haar bezielende leiding ontving het beroemde hotelschip, en voormalig vlaggenschip van de Holland America Line, een nieuwe impuls voor toekomstig succes. Ook daar was de ondersteuning van het MPI team weer van belang daar met meer, veel en breder werk verricht kon worden.

In de loop der jaren zijn ook vele projecten in het buitenland vormgegeven en uitgevoerd zoals o.a. weder opstart rederij (bulk carriers), niche projecten zoals fully serviced flats, diverse (re) organisaties hotels, nieuwe agenturen, aanschaf en verbouw monumentale (kantoor) panden en het opzetten van projecten c.q. het starten van agenturen. Er is in verschillende landen gewerkt zoals;  België, Spanje, Zuid-Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Engeland en USA.

Commissaris bij de Noorse onderneming Hurtigruten, Honorair Consul Generaal van Noorwegen, executive manager van Cruise Europe en voorzitter van het Platform Gastvrij Rotterdam zijn slechts enkele nevenfuncties welke Mai heeft bekleed. Verder bekleedt zij enkele commissariaten, is zij medeoprichter en lid van ESPO Cruise & Ferry network, is zij lid van de Raad van Toezicht van Rotterdam Sport Support, City Marketing Breda en is zij voorzitter van VNO-NCW Rotterdam en Maritime Board Rotterdam.  

Nick Hoogeweij

Nick Hoogeweij is sinds 2015 werkzaam voor Management Partnerschip International als executive manager.

Cruise Port Rotterdam is het project waarbij Nick het meest betrokken is. Hij maakt deel uit van het management  waarbij Sales, Marketing en Organisatie onder zijn verantwoordelijkheden vallen. De functie van Port Facility Security Officer, gecertificeerd, behoort daarnaast tot zijn takenpakket.

Nick is sociaal maatschappelijk betrokken en vervuld ook een aantal nevenfuncties. Hij is bestuur secretaris van het Platform Gastvrij Rotterdam en van de Cruise Policy Board Rotterdam, daarnaast is hij lid van Club25 en de Jong Haven Vereniging Rotterdam.

Na zijn studie Communicatie (Reclame, Media en Design), waar hij zich voornamelijk richtte op journalistiek en marketing, werkte Nick Hoogeweij in verschillende hotels in Rotterdam. Een focus op samenwerken, service en guest-relations management stond en staat hierbij voor hem centraal.